Eksperci

Krzysztof Głogowski - Wspólnik

Doświadczony manager, ekspert w zakresie sprzedaży, elektronicznych kanałów dostępu, CRM, Business Intelligence oraz Project Manager. Udokumentowane sukcesy dot. wdrożonych rozwiązań zwiększające efektywność i konwersje sprzedaży, redukujące ilość etatów niezbędnych do obsługi m.in. poprzez automatyzacje procesów, tworzenie nowych konkurencyjnych produktów i usług jak również outsourcing procesów. ( m.in. I miejsce w rankingu Newsweeka – Bank dla Kowalskiego w części dot. bankowości elektronicznej, nagroda Contact Center Customer Innovation 2011, wyróżnienia Związku Banków Polskich) Ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi od kilku do kilkuset osobowymi na stanowiskach wyższej kadry kierowniczej w Microsoft Research Lab, Banku Handlowym w Warszawie S.A., Citi Banku, Alfa Banku, BGŻ BNP Paribas.

Członek funkcjonujących w Związku Banków Polskich, Rady Bankowości Elektronicznej oraz Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych. Absolwent Harvard Bussiness School programów Management I, Management II (Strategic Leadership Academy) oraz Harvard Manage Mentor oraz Stanford University (Digital machines programming).

Artur Mojecki

Menedżer wysokiego szczebla sektora finansowego, zarządzający sprzedażą i rozwojem biznesu. Ekspert w zakresie uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych i zarządzania kanałami dystrybucji: sieci oddziałów i agencyjne, internet, call center, video. Posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu strategicznych funkcji na wysokich szczeblach managerskich.

Od 1995 związany z sektorem finansowym. Pracował między innymi w Banku Raiffeisen na stanowisku Dyrektora Departamentu, BZWBK jako Dyrektor obszaru Biznesowego i BGŻ jako Dyrektor Zarządzający. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Raiffeisen Financial Services. Odpowiadał za segmenty klienta korporacyjnego, SME i detalicznego w tym klienta Premium.

Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Nottingham Trent University.

Entuzjasta nowych technologii służących do budowania nowoczesnych modeli relacji z klientem. Doświadczony lider innowacyjnych projektów, gotowy do podjęcia zadań budowy nowych filarów biznesowych od podstaw. Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i kreowaniu rozwoju podwładnych, projektujący efektywne struktury organizacyjne.

Janusz Chyliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji w WSM w Warszawie, ukończył także podyplomowe studia w zakresie obrotu nieruchomościami. Jest ekspertem rynku nieruchomości komercyjnych oraz ekspertem w dziedzinie stosunków własnościowych, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego. Autor kilkunastu publikacji prasowych z dziedziny prawa.