Kontakt

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 7/4
08-110 Siedlce
Infolinia: 600 516 139
kontakt@brokeromega.pl

NIP 7010433997, REGON 147354830, KRS 0000517912, SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

* Oświadczam, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. z dnia 2016.06.28) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych (w tym danych wrażliwych), obecnie i w przyszłości, w celu prawidłowej realizacji przez OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 3 lok. 18 (KRS: 0000517912) zgłoszenia zawartego w w/w formularzu.
Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług Omega Kancelarie Prawne Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 3 lok. 18 (KRS: 0000517912), w tym przesyłania mi ofert marketingowych.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000517912), ul. Poznańska 3/18, 00-680 Warszawa.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub obu podanych wyżej celach w zależności od zadeklarowanej przez Państwa zgody.
  3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.