UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Wachlarz naszych usług tworzą zarówno standardowe umowy oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak również dedykowane, indywidualne programy ubezpieczeniowe stworzone i wynegocjowane pod konkretne potrzeby naszego Klienta, uwzględniające specyfikę branży oraz rodzaj prowadzonej działalności. Z naszych usług korzystają zarówno małe i średnie podmioty gospodarcze, jak i duże spółki.

Zapewniamy doradztwo, audyty oraz dedykowane programy ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczeń majątkowych. Oferowane produkty z zakresu ubezpieczeń majątkowych to m.in.
– ubezpieczenie majątku od ognia i innych żywiołów oraz mienia od wszystkich ryzyk
– ubezpieczenie majątku, w tym sprzętu elektronicznego
– ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku
– ubezpieczenie utraty zysku
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
– ubezpieczenia mienia w transporcie
– ubezpieczenia budowlano-montażowe
– ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń czy awarii