UBEZPIECZENIA OSOBOWE

Zapewniamy doradztwo, przeprowadzamy audyty oraz wdrażamy programy ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczeń osobowych.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW):
– indywidualne,
– grupowe,
– pracownicze.